Academy Training Schedule

September 2017 – Open Sessions at Eastgate 1

Saturday
September 23

3:00 – 4:15 pm
4:30 – 5:45 pm

U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Boys

Sunday
September 24

9:00 – 10:15 am
10:30 – 11:45 am
12:00 – 1:15 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Boys

Tuesday
September 26

6:30 – 7:45 pm
8:00 – 9:15 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U12 & U13 Girls and Boys

Wednesday
September 27

6:30 – 7:45 pm
8:00 – 9:15 pm

U14 & U15 Girls
U14 & U15 Boys

Thursday
September 28

6:30 – 7:45 pm

U14 & U15 Girls

Please note 2018 age divisions:
U10 (2008); U11 (2007); U12 (2006); U13 (2005); U14 (2004); U15 (2003)

 

October 10 – December 23, 2017

Tuesdays (ex. Oct 31)
SPIPLEX
Technical Training

5:30 – 7:0 pm
7:00 – 8:30 pm
8:30 – 10:00 pm

U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Girls
U14 & U15 Boys

Wednesdays
Mons. O’Donoghue
Futsal

6:00 – 7:15 pm
7:15 – 8:30 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U12 & U13 Girls and Boys

Thursdays
Mons. O’Donoghue
Futsal

6:00 – 7:00 pm
7:00 – 8:00 pm
8:00 – 9:00 pm

U14 & U15 Girls
U14 Boys
U15 Boys

Saturdays
Holy Cross
Ball Mastery

8:00 – 9:30 am
9:30 – 11:00 am
11:00 – 12:30 pm
12:30 – 2:00 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U14 & U15 Boys
U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Girls

Please note 2018 age divisions:
U10 (2008); U11 (2007); U12 (2006); U13 (2005); U14 (2004); U15 (2003)

 

January 9 – March 29, 2018 (except Feb 24, March 11 – 17)

Tuesdays until April 3*
(ex. March 13)
SPIPLEX
Technical Training
*April 3 is a make-up session

5:30 – 7:0 pm
7:00 – 8:30 pm
8:30 – 10:00 pm

U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Girls
U14 & U15 Boys

Wednesdays until March 28
(ex. March 14)
Mons. O’Donoghue
Futsal

6:00 – 7:15 pm
7:15 – 8:30 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U12 & U13 Girls and Boys

Thursdays until March 29
(ex. March 15)
Mons. O’Donoghue
Futsal

6:00 – 7:15 pm
7:15 – 8:30 pm

U14 & U15 Girls
U14 & U15 Boys

Saturdays until March 24
(ex. Feb 10, 24 & Mar 17)
St. Peter’s
Ball Mastery

8:00 – 9:30 am
9:30 – 11:00 am
11:00 – 12:30 pm
12:30 – 2:00 pm

U10 & U11 Girls and Boys
U14 & U15 Boys
U12 & U13 Girls and Boys
U14 & U15 Girls

Please note 2018 age divisions:
U10 (2008); U11 (2007); U12 (2006); U13 (2005); U14 (2004); U15 (2003)